(for English, please see below)

Centar za sigurnosne studije (CSS) je nezavisna istraživačka i edukacijska organizacija posvećena poticanju informirane rasprave o sigurnosnim pitanjima, promociji i očuvanju demokratskih struktura i procesa u vanjskoj i sigurnosnoj politici Bosne i Hercegovine, kao i u  jugoistočnoj Evropi.

Povodom naše godišnjice, želimo da se zahvalimo svim našim partnerima, donatorima, saradnicima, prijateljima, medijima i široj publici za kontinuiranu podršku i saradnju u posljednjih 15 godina.

Od osnivanja 2001. godine, Centar za sigurnosne studije je objavio brojne publikacije, organizovao više konferencija, okruglih stolova i seminara, proveo različite javne kampanje, te učestvovao na raznim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim konferencijama, radionicama, diskusijama i sastancima.

Teme koje su obuhvaćene istraživanjima uključuju, ali nisu ograničene na: sekuritizaciju, demokratsku kontrolu i nadzor, korupciju, transparentnost i odgovornost sektora sigurnosti, policijsku i vojnu reformu, političko nasilje, izgradnju mira, upravljanje konfliktima, migracije, i vanjsku politiku.


The Centre for Security Studies (CSS) is an independent research, educational and training enterprise dedicated to encouraging informed debate on security matters and to promoting and sustaining democratic structures and processes in foreign and security policy in Bosnia and Herzegovina, and in the region of South-East Europe.

On the occasion of our anniversary, we wish to thank all of our partners, donors, associates, friends, media and the general audience for the continuous support and cooperation in the last 15 years.

Since it’s establishing in 2001, the Centre for Security Studies has published numerous publications; organized multiple conferences, roundtables and seminars; held different public campaigns; and participated at various national, regional and international conferences, workshops, discussions and meetings.

The topics covered by the research group include, but are not restricted to: securitization, democratic control and oversight, corruption, transparency and accountability of the security sector, police and military reforms, political violence, peace-building, conflict management, migration, and foreign policy.