For English, please see below

Dr. Irina Goldenberg, vođa istraživačkog tima sa Kanadskog instituta za istraživanje vojnog personala (DRDC-RDDC), je u četvrtak 17.11.2016. godine posjetila Centar za sigurnosne studije (CSS). Prilikom posjete prezentirala je rad, organizaciju i funkcije Instituta.

U diskusiji sa uposlenicima Centra za sigurnosne studije, koja je slijedila nakon prezentacije, razgovaralo se, između ostalog, o balansu između istraživačkog rada i kreiranja javnih politika, najboljim praksama u prikupljanju podataka i načinima prezentiranja rezultata rada. Razgovarano je i o budućoj saradnji Instituta i CSS-a, koja je započeta kroz učešće CSS-a i Ministarstva odbrane BiH na međudržavnom istraživanju ‘Saradnja vojno-civilnog osoblja u odbrambenim organizacijama’, koje je sprovedeno unutar NATO STO Istraživačke radne grupe.

Razvijanje saradnje sa DRDC-RDDC doprinosi postizanju misije i ciljeva djelovanja Centra za sigurnosne studije, te jačanju zajedničkih kapaciteta CSS-a i sigurnosnih stuktura u Bosni i Hercegovini koji mogu poboljšati njihov rad i funkcionisanje.

Posjeta je realizovana u okviru  projekta “Organizacioni razvoj Centra”, podržanog grantom od strane Instituta Fondacije Otvoreno Društvo.

img_20161117_154426


Dr. Irina Goldenberg, leader of a research team from Defence Research and Development Canada (DRDC-RDDC) visited the Centre for Security Studies (CSS) on Thursday, 17.11.2016. During the visit she presented the work, organization and functions of DRDC-RDDC.

In the discussion with the employees of the Center for Security Studies, which followed the presentation, among other things, the balance between research work and policy creation, best practices in data collection and ways of presenting the results of the work were talked about. Future cooperation between DRDC-RDDC and CSS, which started through the participation of the CSS and the Ministry of Defence of BiH in cross-national research ‘Cooperation between military and civilian personnel in defence organizations’ conducted within NATO STO Research Task Group, was also discussed.

Developing cooperation with DRDC-RDDC contributes to achieving the mission and goals of the Center for Security Studies, and strengthening common capacities of CSS and security structures in Bosnia-Herzegovina that can improve their operation and functioning.

The visit was realized within the project project “Organizational Development Grant”, supported by a grant from the Open Society Foundations.