ACroSS: “Integritet u javnim nabavkama: vanjski nadzor”

Centar za sigurnosne studije je od 10. do 12. oktobra 2018. godine u Mostaru organizovao treći i posljednji trening u okviru projekta „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – AcroSS“ koji finansira Evropska Unija. Trening „Integritet u javnim nabavkama: vanjski nadzor“ je organizovan u saradnji sa Norveškim Centrom za integritet u sektoru odbrane.

This slideshow requires JavaScript.

Cilj treninga je bio ojačati kapacitete institucija sigurnosnog sektora u oblasti javnih nabavki, bliže upoznati učesnike sa akterima vanjskog nadzora kao i podići svijest o značaju civilnog nadzora nad javnim nabavkama.

U uvodnom obraćanju, direktor Centra za sigurnosne studije, dr Denis Hadžović je rekao kako je veoma važno da svi budemo upoznati sa akterima vanjskog nadzora, svim segmentima kontrole nad postupcima javnih nabavki i ostalih finansijskih transakcija budžetskih korisnika. Naglasio je da su „učesnici treninga službenici koji redovno provode postupke javnih nabavki u svojim institucijama te da događaji u okviru projekta ACroSS, pored prilike međusobne razmjene iskustva, daju mogućnost razgovora sa predavačima kako bi zajedničkim naporima unaprijedili razne segmente provođenja postupaka javnih nabavki, kao i nadzora nad istima.“

„Javne nabavke su prepoznate kao rizično područje za pojavu korupcije. Imamo mogućnost da se borimo represivno ili preventivno putem raznih obuka i podizanja svijesti o potencijalnim rizicima korupcije“, rekao je Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Prije izlaganja o monitoringu javnih nabavki koji vrši Agencija za javne nabavke BiH, v.d. direktora Agencije za javne

nabavke BiH, Đenan Salčin se obratio učesnicima treninga i naglasio da je ovo jedan od najboljih projekata na kojem Agencija za javne nabavke učestvuje, posebno jer pruža priliku da se kroz projekat međusobno upoznaju službenici sektora sigurnosti, ali i da se Agencija upozna sa predstavnicima institucija sektora sigurnosti. Također je naveo da je u prethodnom periodu, nakon usvajanja Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke, održano nekoliko obuka za službenike za javne nabavke i za revizorske institucije te da će izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama uskoro biti predate u parlamentarnu proceduru.

Tokom trodnevnog treninga, učesnici su upoznati sa ulogom revizorskih institucija, parlamenta, pravosuđa, civilnog društva i medija u nadzoru javnih nabavki, kao i sa konceptom kodeksa ponašanja u javnim nabavkama.

Jedan od zaključaka treninga je da postoji potreba da se nastavi sa sektorskim pristupom u edukaciji službenika koji rade na poslovima javnih nabavki, kao i da je sveobuhvatni pristup sva tri treninga u okviru projekta AcroSS bio koristan za učesnike.

Projekat „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – AcroSS“, finansira Evropska unija, a provodi Centar za sigurnosne studije. Cilj projekta je jačanje transparentnosti i odgovornosti pri javnim nabavkama u sektoru sigurnosti i uspostavljanje okvira za civilni nadzor javnih nabavki u sektoru sigurnosti.