SAFE: Održana prva radionica / First workshop held

(for English, please see below) U srijedu, 07.06.2017. godine, u Sanskom Mostu je održana radionica u okviru projekta „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SA...