SAFE: Održana druga radionica / Second workshop held

(for English, please see below) U četvrtak, 20.07.2017. godine, u Oštroj Luci održana je druga radionica u okviru projekta „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava...

SAFE: Održana prva radionica / First workshop held

(for English, please see below) U srijedu, 07.06.2017. godine, u Sanskom Mostu je održana radionica u okviru projekta „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SA...