15 GODINA CSS-a / 15 YEARS OF CSS

(for English, please see below) Centar za sigurnosne studije (CSS) je nezavisna istraživačka i edukacijska organizacija posvećena poticanju informirane rasprave o sigurnosnim pitanjima, promociji i očuvanju de...

Regionalna konferencija: Vojna transformacija u regiji

Dr. Armin Kržalić, projekt direktor CSS, u okviru regionalne konferencije govorio  je o temi: Regionalna vojna saradnja kao mehanizam unapređenja stabilnosti zemalja Zapadnog Balkana. Konferencija je održana u...