SEMINAR: EU COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY

The Centre for Security Studies, Sarajevo (CSS), in cooperation with the Peace Support Operations Training Centre (PSOTC) - NATO/Partnership Education and Training Centre in Bosnia and Herzegovina has organized...

“EUphoria u Bužimu”

Bužim, 23. august 2012. - Centar za sigurnosne studije je u suradnji sa Udruženjem mladih općine Bužim u okviru projekta 'Euphoria 2', organizirao javnu debatu pod nazivom “Bosna i Herecegovina na putu ka EU: u...

CSS u medijima

Analiza Centra za sigurnosne studije: Zastarjele državne strategije, objavljeno u nezavisnom magazinu DANI: http://www.bhdani.com/default.asp?kat=fok&broj_id=790&tekst_rb=2#anter9...