Seminar: „Zakonska legislativa o oružju u BiH“

Centar za sigurnosne studije, uz podršku ITF-a iz Ljubljane i u saradnji sa Zajedničkom komisijom za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH, u okviru projekta „Budi svjestan ne rizikuj“ organizirao je ...