ULOGA ŽENA U REFORMI POLICIJE NA BALKANU

For English, please see below Evropski standard zastupljenosti žena u policiji je 30 procenata, a po dostupnim informacijama u Srbiji trenutno žene čine 23 odsto zaposlenih, u Makedoniji 18, na Kosovu 14, Bo...