Održana druga radionica u okviru projekta ACroSS

For English, please see bellow U srijedu, 18. maja 2016. godine, održana je radionica „Jačanje kapaciteta u javnim nabavkama sektora sigurnosti“. Radionica je organizovana u okviru projekta „Izgradnja integrit...

Održana radionica u sklopu projekta ACroSS

For English, please see bellow U utorak, 15. marta 2016. godine, održana je radionica „Praktična iskustva primjene novog Zakona o javnim nabavkama BiH u sektoru sigurnosti“. Radionica je organizovana u sklopu ...