“EUphoria u Bužimu”

Bužim, 23. august 2012. - Centar za sigurnosne studije je u suradnji sa Udruženjem mladih općine Bužim u okviru projekta 'Euphoria 2', organizirao javnu debatu pod nazivom “Bosna i Herecegovina na putu ka EU: u...