BHR1: Aktualno 31.05.2018.

Američka administracija voljna je odlučnije se angažovati na Balkanu i BiH. Da li se Evropska unija ovdje istrošila sa novim idejama? Je li Bosna i Hercegovina i dalje poligon za nadmetanje velikih sila? Gosti ...