GESOSS BiH: Žene i sigurnost? Prirodno, skroz!

Šta znamo o Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN 1325 (u daljem tekstu: Rezolucija 1325)? Koliko je važna u kontekstu sigurnosti svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini (BiH)? Kakva je veza naše inicijative „...