EUphoria 2

 Projekt EUphoria2 provodi se uz financijsku potporu Europske unije kroz program IPA 2011., a traje od juna do decembra 2012. Opći cilj projekta je povećati nivo znanja i svjesnosti mladih ljudi, građana, opći...