U okviru implementacije aktivnosti namjenjenih podizanju svijesti kod mladih o EU i procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, CSS je organizovao javne debate sa srednjoškolcima i profesorima. Iste su održane 21.12.2011. godine u Gimnaziji u Cazinu i 22.12.2011. godine u Bosanskoj Krupi. Osim navedenih tema, a na zahtjev učesnika poseban osvrt je dat na obrazovanje, programe obrazovanja EU i prava učenika i studenata u EU. Uvodničar debata bio je doc. dr. Armin Kržalić. U debatama je učestovalo preko 100 učenika i 6 profesora.

U okviru ovih posjeta također, u Cazinu je održana debate sa predstavnicima nevladinih organizacija, a tema je bila značaj nevladinih organizacija u samom postupku pridruživanja BiH Europskoj Uniji.