FTV “Denis Hadžović o putu BiH u NATO” (video)

15. januar 2019.god. – Vijeće ministara BiH ponovo nije raspravljalo o Godišnjem nacionalnom programu naše zemlje za NATO. Gost Dnevnika 3 ovim povodom bio je Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije.