Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima u Bosni i Hercegovini, koji je uspostavljen prije dvije godine, do sada je imao 130 žalbi, od čega je 77 riješeno, kazao je danas u Sarajevu pomoćnik ministra za sigurnost BiH i predsjedavajući OdboraVjekoslav Vuković.

To je izjavio na današnjoj stručnoj debati o temi Jačanje policijske odgovornosti i integriteta: Procedure za postupanje u odnosu na pritužbe građana na rad policijskih službenika u organizaciji Centra za sigurnosne studije (CSS) u saradnji s Odborom za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH, te Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

Vuković je dodao da su se žalbe građana uglavnom odnosile na korupciju, nasilje u porodici, nasilničko i brutalno ponašanje policije, ali i druge slučajeve.

„Veliki broj policijskih službenika je sankcioniran, a ustanovljene su teške povrede discipline, kaznena odgovornost, dok trenutno imamo i slučaj gdje je policajac pred otkazom“, naglasio je.

Vuković je objasnio da je Odbor tijelo koje štiti ljudska prava građana da bi se povećalo njihovo povjerenje u rad policije, ali i da štiti policijske službenike od lažnog prijavljivanja građana koje se dešava kada policijski dužnosnici žele napredovati. Smatra da je rad članova Odbora ušao i u sistemske probleme.

„Primijetili smo da je posljednji ljekarski pregled jednog od sankcioniranih policajaca bio 2006. i smatram da institucije trebaju dati adekvatan psihološki tretman policajcima u skladu s postupkom koji obavljaju“, pojasnio je on, javlja Fena.

Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović istaknuo je da je cilj debate jačanje odgovornosti i integriteta policije te povećanje povjerenja građana u rad policije.

Građani moraju biti svjesni da su zaštićeni od zloupotrebe ovlaštenja ili ponašanja policijskih službenika i da će njihove pritužbe biti kvalitetno i profesionalno evaluirane te da će dobiti odgovor da li je bilo zloupotreba ponašanja ili nesavjesnog rada“, pojasnio je.

Dodao je da su individualna prava građana najveća svetinja demokratizacije te da policija nije bez nadzora.

Radiosarajevo.ba