Bosna i Hercegovina morat će odgovoriti na 360 pitanja iz oblasti unutrašnjih poslova kada dobije upitnik od Evropske unije, nakon što je jučer predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović predao aplikaciju BiH za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je danas za Fenu generalni sekretar Centra za sigurnosne studije (CSS) Denis Hadžović.

Pojašnjava da će BiH dobiti upitnik u kojem će morati odgovoriti na 2.486 pitanja, od čega se 360 odnose na oblast unutrašnjih poslova, odnosno Poglavlje 24. – Pravda, sloboda i sigurnost.

Također je naveo da kada je u pitanju sigurnosni sektor, za juni je predviđeno da Evropska unija usvoji novu globalnu strategiju za vanjsku i sigurnosnu politiku koja će vjerovatno biti usklađena s aktuelnim sigurnosnim prijetnjama. To neće direktno utjecati na upitnik koji će dobiti BiH, ali će svakako dati nove strateške smjernice Bosni i Hercegovini u oblasti sigurnosti.

Ukupno 360 pitanja iz oblasti sigurnosti odnose se na “bukvalno sve” u ovom sektoru: kontrola granica, vize, migracije, azil, policijska saradnja, borba protiv organiziranog kriminala, terorizma, droge, zatim carinska saradnja, saradnja policije i tužilaštva…

Hadžović predviđa da će Evropska unija postavljati pitanja od edukacije, stanja materijalnih i ljudskih resursa, procedura, preklapanja nadležnosti, razmjene informacija, pa čak nas očekuje i pitanje o dosadašnjoj reformi policije.

“Nisam do sada vidio nijedan zvanični izvještaj ili analizu o reformi policije koju su radile institucije BiH i pitanje je kako ćemo postići saglasnost o toj informaciji”, kaže on.

Dalje navodi da će svakako predstavljati prepreku i to da će odgovore na sva ta pitanja davati minimalno 14 institucija zbog podijeljenih nadležnosti.

Ne predviđa da smo do otvaranja pregovora imali velikih rezultata na polju sigurnosti.

“U ovoj fazi dobit ćemo početnu analizu stanja u zemlji, a nakon toga očekuje nas detaljniji skrining i usaglašavanje s pravnom stečevinom EU u oblasti sigurnosti. Od nas će se tražiti da budemo puno efikasniji da bismo mogli kvalitetnije sarađivati s policijskim strukturama u Evropskoj uniji”, zaključio je Hadžović.

FENA