For the project description in English, please see below

 

Centar za sigurnosne studije, kao partner Norveškog instituta za međunarodnu politiku (NUPI) i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), zajedno sa regionalnim partnerima iz Hrvatske, Albanije, Crne Gore i Makedonije, sprovodi projekat sa ciljem da analiziraju civilne kapacitete ovih zemalja za učešće u mirovnim operacijama.

Zemlje Zapadnog Balkana već doprinose trupama koje se bore za očuvanje globalnog mira. Neke od njih su takođe izrazile političku volju da inteziviraju svoj doprinos multilateralnim mirovnim operacijama kroz angažovanje civilnih kapaciteta.

Ovo je posljedica globalnog trenda u okviru kog se, usljed evolucije mirovnog mandata UN, uloga civila transformisala od pružanja samo periferne podrške, do centralnog mjesta u savremenim operacijama izgradnje i održanja mira.

Projekat „Izgradnja civilnih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za učešće u mirovnim operacijama“ je podržan od strane Norveškog ministarstva vanjskih poslova.

Civilni kapaciteti Bosne i Hercegovine za učešće u mirovnim operacijama

Bosnia and Herzegovina Civilian Capacities for Peace Operations

A, B, C – Deployment of Civilian Capacities to International Peace Operations (Written for the CIVCAP project, further readings can be found here)

English


 

Building Civilian Capacities from the Western Balkans in Peace Support Operations

The Centre for Security studies, as a partner of the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) and Belgrade Centre for Security Policy (BCSP) together with regional partners from Croatia, Albania, Montenegro and Macedonia conducted baseline studies on civilian capacities for peace operations.

Western Balkans countries are already contributing troops to global peacekeeping efforts. Some of these states have also expressed policy intent to step up their contributions to multilateral peace support operations through the use of civilian capacities.

This comes as a reflection of a global trend, where, with the evolution of the UN peacekeeping mandate, the role of civilians has shifted from a peripheral support role to the heart of contemporary peacekeeping and peacebuilding operations.

The project “Building Civilian Capacities from the Western Balkans in Peace Support Operations” is supported by the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Bosnia and Herzegovina Civilian Capacities for Peace Operations

A, B, C – Deployment of Civilian Capacities to International Peace Operations (Written for the CIVCAP project, further readings can be found here)

English