ENA RAMIĆ
Inspektorica
Granična policija BiH

Zašto ste se odlučili za policijski posao i koliko dugo već radite u policiji, na kojim poslovima i zadacima?

Za policijski posao sam se odlučila zato što smatram da je to jedno časno i interesantno zanimanje za jednu mladu ženu te, zbog toga, što je u mom slučaju kao jedna vrsta porodične tradicije, jer meni bliski ljudi iz mog porodičnog okruženja su policijski službenici. Tako da sam se zbog toga opredijelila za ovo zanimnaje. Radim već jedanaest godina i zadnjih godinu i po sam inspektor za krim-obavještajni rad u jedinici Gradiška.

U kojoj mjeri se policijski posao odražava na privatni život?

Svakako se ova vrsta zanimanja odražava i na privatni život, jer ovisi koje poslove obavljate. Vi nemate klasično radno vrijeme kao u nekim drugim zanimanjima pa se često desi da vas pozovu da dođete na posao u bilo koje doba dana ili noći i da odgovorite svakom izazovu.

Koji je Vaš recept za balans između privatnog i profesionalnog života?


Nemam vlastitu porodicu, mislim na muža i djecu, pa je meni mnogo lakše uspostaviti taj balans između privatnog i poslovnog života. Volim posao koji radim i rado ispunjavam svoje profesionalne obaveze.

S današnje tačke gledišta i stečenog iskustva, da li biste ponovo odabrali da budete policijska službenica?


Svakako kada bih bila u mogućnosti ponovo da biram, ponovo bih se opredijelila za ovo zanimanje.

Koje prednosti donose žene policijskom poslu?

U krivično-procesnom smislu, policijske službenice su veoma često neophodne, pogotovo kada se radi o pretresu osoba ženskog spola ili razgovorima sa osjetljivim skupinama, kao što su djeca, trudnice ili starije osobe, te u mnogim drugim situacijama je prisustvo policisjkih službenica jako važno.


Da li ste se tokom svoje profesionalne karijere susretali sa predrasudama prema ženama u policiji i na koji način ste se borili protiv njih?


Moram priznati da se tokom svoje profesionalne karijere nisam susretala s predrasudama od strane kolega. Obavljala sam svoje redovne zadatke i poslove i nisu me posmatrali drugačije zato što sam žena.


Na koji način povećati broj žena u policijskim strukturama u BiH?


Mislim da je to pitanje za više instance. Smatram da svaka osoba treba da ima vlastiti motiv da bi se opredijelila za neko zanimanje. Sa sigurnošću mogu reći da je policijski posao jedan jako lijep, interesantan i častan posao za mladu ženu koja želi da napreduje, da se usavršava, da putuje i da radi na sebi. Vjerujem da su to dovoljno dobre reference da se neko odluči za ovaj posao.


Koji su Vam bili najveći izazovi/poteškoće u profesionalnom usponu, prilikom napredovanja i dolaska do tenutne pozicije?


Najveći izazov u mojoj karijeri jeste da rad u graničnoj policiji znači da u nekim slučajevima ne radite u mjestu prebivališta, već da ste službeno raspoređeni u nekim drugim gradovima. Tako sam i ja radila u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine, od Bihaća, Velike Kladuše, Bosanskog Grahova, Aerodroma Banja Luka, Trebinja i sad do Gradiške.

Koja je Vaša poruka za žene koje razmišljaju o karijeri u policijskim strukturama?

Kao što sam prije napomenula, smatram da je to častan, interesantan i dinamičan posao za jednu mladu ženu, koji nudi mogudnost napredovanja, putovanja, usavršavanja i smatram da su to dobri motivi da jedna mlada žena pristupi policijskim strukturama.