Seminar „Uloga nezavisnih tijela za žalbe na rad policijskih službenika u jacanju policijskog integriteta“ organizuje Centar za sigurnosne studije u saradnji sa ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Odborom za žalbe gradana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine. Cilj seminara je da javnosti pruži informacije o ulozi nezavisnih tijela za žalbe na rad policijskih službenika, kao i da se predstave subjekti koji imaju mandat za zaprimanje i istragu žalbi gradana protiv zlostavljanja i nedolicnog ponašanja i zloupotrebe policijskih ovlasti od strane policijskih službenika.

U uvodnom obracanju Dr. Denis Hadžovic, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije je naglasio kako je bitno što nezavisna tijela za nadzor postoje u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao jedan novi nacin pristupa demokratskoj kontroli rada policije.

Predsjedavajući Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH gospodin Vjekoslav Vuković je izjavio da je dobro što Bosna i Hercegovina ima odbor za žalbe na rad policijskih službenika, jer on predstavlja rezultat i reakciju na komplikovan politički sistem u BiH, gdje imamo veliki rivalitet agencija, preklapanja nadležnosti i uticaja politike.

Paulo Costa, šef programa za oblast policije Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga, je pozdravljajući prisutne na seminaru istakao kako je najveći izazov stvoriti policijske institucije u koje će građani imati povjerenja.

Pored predstavljanja iskustava Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao jedine dvije zemlje jugoistočne Evrope koje su uspostavile Nezavisna tijela za žalbe na rad policijskih službenika, predstavnici institucija nezavisnih tijela za žalbe na rad policijskih službenika iz Belgije, Sjeverne Irske i Mađarske će predstaviti iskustva tih država, što će učesnicima omogućiti da identifikuju model efikasnog nadzora policije i ukažu na dobre prakse koje se mogu primjeniti u regiji. Osim prilike za međusobnu razmjenu znanja i stručnu razmjenu mišljenja, seminar pruža mogućnost za povezivanje i buduću saradnju između evropskih nezavisnih tijela za žalbe na rad policijskih tijela.

20150425-1_a