Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva organizuje stručnu raspravu o Nacrtu godišnjeg izvještaja koji se odnosi na praćenje i evaluaciju rada nadležnih komisija PSBiH (Zajednička komisija za odbranu i sigurnost i Zajednička komisija za nadzor nad radom OSA BiH) tokom 2012. godine, i Istraživanje o stanju u oblasti policije u Bosni i Hercegovini.

Predmetna rasprava će se održati u srijedu 10. aprila 2013. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, sa početkom u 09:30 časova.

Oba istraživanja su dio projekta pod nazivom „Unaprijeđenje parlamentarnog nadzora sektora sigurnosti na Zapadnom Balkanu“ i „Pregled stanja u oblasti policije u Bosni i Hercegovini“, koje implementira Centar za sigurnosne studije i  Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga.

Stručnom raspravom predviđena je interaktivna saradnja sa institucijama i pojedinicima koji imaju značajnu ulogu u demokratskom rukovođenju i nadzoru nad sektorom sigurnosti u BiH.

DOWNLOAD: AGENDA