Posljednji događaji u Bosni i Hercegovini sa nelegalnim referendumom o odlukama Ustavnog suda BiH, pokušaj državnog udara i terorističkog napada u Crnoj Gori, nezapamćena politička kriza u Makedoniji i sve veća zaoštravanja situacije u Srbiji uoči predsjedničkih izbora navode na činjenicu da se Zapadni Balkan ponovo destabilizira. Zajedničko za BiH i za zemlje okruženja je činjenica da posljednjih godina značajno jačaju antievropske snage.

Naime, naš portal je došao u posjed i objavio dio istraživanja koje se odnosi na specijalnu operaciju u Bosni i Hercegovini, a koju su provele osobe i organizacije uz učešće, podršku i koordinaciju Kremlja.

Zaustavljanje NATO-a

Komentirajući tekst koji je objavljen, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović izjavio je za portal Novi.ba da Rusija želi zaustaviti dalje napredovanje NATO-a i zaustaviti širenje prozapadnih vrijednosti u regionu.

– Rusija se ponovo nastoji pozicionirati na globalnoj sceni, tako da je ovo Balkan i idealno je mjesto gdje može širiti svoje interese. U tu svrhu, ona koristi formalne i neformalne poluge. Često imamo zvanične sastanke Dodika sa Putinom i sa drugim visokim zvaničnicima Rusije – spomenuo je Hadžović.

Podvukao je da je Rusija svoje interese najočitije ispoljila u Ukrajini.

– Zemlje EU i NATO-a više su se okrenuli na unutrašnji plan, dok globalno zapostavljaju svoj utjecaj. Zapostavili su i interese koje su obećali u Ukrajini i u zemljama Zapadnog Balkana. Vidimo da se Amerika okreće nekom izolacionizmu sa novim predsjednikom, tako da je očekivati u narednom periodu da će se taj utjecaj širiti – napominje naš sagovornik.

Pogrešan pravac

Hadžović smatra da ovakvo djelovanje je opasnost za sve prozapadne snage u BiH.

– Imali smo jedan lagodan period koji nismo iskoristili, kada su nam bila otvorena vrata Evropske unije i NATO-a. Zadnjih deset godina idemo u pogrešnom pravcu i to je Rusija najbolje iskoristila. Ona se nije pozicionirala toliko svojom snagom, koliko lošijom politikom Amerike i Evropske unije, koje su dozvolile Rusiji da vojnom diplomatijom ostvari veće prisustvo na Balkanu – ocijenio je generalni sekretar Centra za sigurnosne studije.

Hadžović je zaključio da dešavanja u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori pokazuju da je Rusija osjetila da može nametati svoje interese i suzbijati interese Amerike i EU, te ograniči utjecaj NATO-a.

K.S.

(Novi.ba, 06.03.2017.god.)