PRIJEDOR 14. mart 2012.- U sali Zavoda za izgradnju grada u Prijedoru  održana je debata u nizu javnih debata, koje organizira Centar za sigurnosne studije (CSS) uz podršku Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „EUphoria“.

Javna debata je organizovana o temi “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica s ciljem ispunjavanja uvjeta u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji“.

U uvodnom dijelu debate prisutnima se u ime CSS-a obratio Armin Kržalić projekt direktor,  Milenko Đaković zamjenik opštinskog načelnika, te Džemal Hodžić program menadžer DEU i predstavnica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Dženana Živalj.

Učesnici debate, raspravljali su o procesu pristupanja Europskoj uniji i razumjevanju tog procesa, opštim kriterijima za članstvo u EU, putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, perspektivama lokalne zajednice u procesu EU integracija. Također, učesnici su upoznati i sa e-learning kursevima za službenike sa lokalnog nivoa.

Zaključak debate je da unatoč jako malim informacijama o procesu pristupanja EU, lokalna zajednica podržava taj proces i traži veću informiranost o razlozima zastoja puta BiH ka Europskoj uniji. Učesnici smatraju da je i pored ekonosmke i finacisjke krize  Europska unija   i dalje najrazvijenija i najbogatija ekonomija svijeta koja pruža veliku priliku za Bosnu i Hercegovinu, a uspjeh će ovisit isključivo o našim sposobnostima i spremnosti preuzimanja odgovornosti.

O događaju možete pročitati na stranici:

http://www.gradprijedor.com/drustvo/debata-o-efikasnijem-pristupu-lokalnih-zajednica-eu;

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=89517226

SRNA, na  BN Televiziji i RTRS