Održano predavanje u SIPA-i o talačkim krizama/Lecture on hostage crisis held in SIPA

(for English, please see below)

U petak, 16.06.2017. godine, u službenim prostorijama Državne agencije za istragu i zaštitu (SIPA) održano je predavanje policijskim službenicima na temu: „Taktičko-psihološke metode vođenja pregovora u situacijama talačkih kriza“. Predavanje je održao Benjamin Plevljak, istraživač u Centru za sigurnosne studije (CSS).

Predavanjem su predstavljeni osnovni elementi i aspekti u rješavanju kriznih situacija s kojima se suočavaju policijske agencije širom svijeta, s posebnim osvrtom na talačke krize. To podrazumijeva suštinu i ciljeve policijskog pregovaranja, neophodne pregovaračke vještine, kategorije kriznih situacija, historijat nastanka i organizacionu strukturu pregovaračkih timova te odabir i obuku policijskih službenika za takve poslove.


On Friday, 16th June 2017, in the official premises of the State Investigation and Protection Agency (SIPA) a lecture to the police officers on “Tactical and psychological methods of negotiation in hostage crisis” was held by Benjamin Plevljak, a researcher at the Centre for Security Studies (CSS).

The basic elements and aspects in dealing with crisis situations faced by police agencies around the world were presented, with special reference to the hostage crisis. This implies the essence and goals of police negotiations, the necessary negotiating skills, categories of crisis situations, the history of formation and organizational structure of negotiating teams and the selection and training of police officers for such operations.