26.10.2016. godine / NAP

Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije BiH Denis Hadžović smatra da nadležnosti i ovlasti postojećeg Vojno-obavještajnog bataljona Oružanih snaga BiH moraju biti veće, a sve u skladu sa globalnim kretanjima te činjenicom da je BiH potencijalna članica NATO Saveza.

O tome bi se ističe on, moralo posebno voditi računa, sada kada je u finalnoj fazi izrada strateški važnog dokumenta Pregled odbrane BiH koji će biti smjernica za djelovanje OS BiH u narednih 5 do 10 godina, piše novinska agencija Patria.

-NATO je nedavno u svoju doktrinu stavio rat protiv sajber (cyber) kriminala, uz sve dosadašnje operacije koje provode. To znači da će svaka država članica, ali i potencijalna članica kao što je BiH, morati se prilagoditi i tom vidu „ratovanja“. To je također jedno od važnih polja u kojem naš Vojno-obavještajni bataljon može dati svoj ogroman doprinos. Također, ne smije se zaboraviti ni borba protiv terorizma kako u samoj BiH, tako i van naše države, u čemu je obavještajni dio naših OS BiH izuzetno važan aktivni učesnik, ističe Hadžović u razgovoru za Patriju.  

Kaže da su besmislene priče koje se plasiraju u zadnje vrijeme od strane političara iz RS, koji dovode u pitanje postojanje Vojno-obavještajnog bataljona OS BiH i njegovu brojnost.  

– Besmisleno je pričati o gašenju. Treba im se dati adekvatan zadatak, a sve u skladu sa sigurnosnim prijetnjama i kretanjima na međunarodnom planu. I Evropska unija pojačava svoju zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, jer svi shvataju od kolikog je značaja protok obavještajnih informacija, navodi Hadžović.  

 

Namjerno dezavuisanje javnosti

Naglašava da se pričama o nekakvim praćenjima i prisluškivanju civila od strane Vojno-obavještajnog bataljona OS BiH namjerno dezavuiše javnost.

-Postoje mehanizmi za kontrolu njihovog rada, od MO BiH, Parlamenta BiH, parlamentarnih komisija, tu je civilno društvo, mediji… Nemoguće je da rade bilo šta izvan onoga što je precizirano zakonom, tako da su sve priče koje slušamo zadnjih dana isprazne i nemaju nikakvog uporišta, kaže Hadžović. 

 

http://www.nap.ba/new/vijest.php?id=30088