POINTPULSE: Prezentacija rezultata istraživanja javnog mnijenja

for English, please see below

untitled2

Regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULSE organizovala je prezentaciju rezultata drugog kruga istraživanja javnog mnijenja  na temu „Stavovi građana o policiji” koja je održana u četvrtak, 1. septembra 2016. godine u hotelu Bosnia u Sarajevu.  Predmetnom događaju prisustvovali su predstavnici policijskih institucija sa različitih nivoa u BiH, predstavnici međunarodnih organizacija i civilnog društva.

Mirela Hodović, projekt istraživačica Centra za sigurnosne studije pojasnila je da je implementacija ovog projekta počela u februaru 2015. godine sa ciljem da se doprinese povećanju povjerenja u policiju na zapadnom Balkanu promocijom odgovornog rada i jačanjem integriteta policije.

Armin Kržalić, projekt direktor u Centru za sigurnosne studije, u svom izlaganju je ukazao da rezultati istraživanja javnog mnijenja pokazuju da prosječan stepen povjerenja u zemljama regije koje su obuhvaćene istraživanjem – Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji, Albaniji i BiH, iznosi oko 58 posto, što je iznad polovične većine. U BiH povjerenje građana u policiju iznosi 60 posto, dok više od jedne trećine građana, njih 37 posto, nema povjerenja u rad policijskih institucija. Generalno, policiji najviše vjeruju mladi ispitanici, odnosno osobe od 18 do 30 godina, dok u policiju najmanje povjerenja imaju osobe starije od 65 godina. Kada je u pitaju školska sprema, rezultati pokazjuju da najmanje povjerenja u policiju imaju osobe sa završenim fakultetom te osobe s visokom školom, a najviše povjerenja imaju osobe s osnovnim školskim obrazovanjem.

Najviše povjerenja u policiju imaju stanovnici Crne Gore, a najmanje Srbije, dok u BiH najviše povjerenja imaju građani istočnog dijela Republike Srpske, dok je najmanji stepen povjerenja kod stanovnika Posavskog kantona i Brčko Distrikta. Istraživanje je također pokazalo da je korupcija u policiji prisutna u istoj mjeri kao i prošle godine. Najkorumpiranijim se smatraju saobraćajna i granična policija te stručne osobe u uredima ministara.

Projekt podržava Evropska unija kroz program Podsticanje civilnog društva u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

 

Izvještaji:

stavovi2016                         stavoviWB


 

 

The regional network of civil society organizations POINTPULSE organized the presentation of results from the second round of public opinion survey „The Citizen’s Opinion of the Police Force” which was held on September 1st 2016 in hotel Bosnia in Sarajevo. The event was attended by representatives from police institutions from different governance levels, international organizations and CSO representatives.

The project researcher from  the Centre for Security Studies -Mirela Hodović clarified that the implementation of this project started in February 2015, with the aim to contribute to increasing the confidence in the police in the Western Balkans as well as promoting responsible work and strengthening the integrity of the police.

Mr. Kržalić, Project director of the Centre for Security Studies, pointed out that the results of public opinion research shows that the average level of confidence in police in the region’s countries surveyed – Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Albania and Bosnia and Herzegovina – is about 58 percent. Also, the results of the research showed that more than 60 percent of citizens in Bosnia and Herzegovina trust the police, while more than one third of citizens, 37 percent of them, has no confidence in police institutions. When it comes to school education, people with university degrees have the least confidence in the police while the persons with primary school education have the most confidence in the police.

The citizens of Montenegro have the most and citizens of Serbia the least confidence in the police, while in the BiH, citizens of the eastern part of Republika Srpska have the most confidence, while the lowest level of confidence has the population of Posavina Canton and Brčko District. Research also shows that corruption in the police force is present to the same extent as the last year. Citizens consider the most corrupt traffic police, border police and the close associate of the ministers.

POINTPULSE project is supported by the European Union through the Civil Society Facility Programme under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).

 

For the reports in English:

stavovi2016                         stavoviWB