(For English, see below)

U petak, 09.07.2021. godine, održan je okrugli stol na Jahorini povodom predstavljanja priručnika „Rodna ravnopravnost u policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini – program obuke“. Priručnik je nastao u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ koji finansira Evropska unija posredstvom Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a implementiraju ga Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje „Mreža policijskih službenica“ iz Sarajeva te Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF).

Okrugli stol je okupio predstavnike višeg rukovodstva policijskih agencija sa svih nivoa, koji su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa sadržajem priručnika. Priručnik, odnosno program obuke produkt je dva održana treninga za policijske službenike/ce u sklopu navedenog projekta, a na kojima je obučeno 52 trenera/ice u oblasti rodnih pitanja u policijskim strukturama. Također, u izradi programa obuke korištena su i dosadašnja iskustva Udruženja „Mreža policijskih službenica“ u organizaciji sličnih obuka.

Prema tome, obučeni treneri/ce i priručnik predstavljaju razvoj internih kapaciteta policijskih agencija u Bosni i Hercegovini za organizaciju obuka u oblasti rodnih pitanja, bez da takve obuke više predominantno zavise od organizacija civilnog društva te međunarodnih i domaćih donatora.

Također, tokom okruglog stola, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa preliminarnim nalazima istraživanja u sklopu projekta, o stanju i položaju žena u policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Ukazano je na opću podzastupljenost žena u policijskim agencijama, posebno u statusu policijskog službenika, ali i na činjenicu da se većina policijskih službenica nalazi u najnižim policijskim činovima i da su neznatno zastupljene na rukovodećim policijskim pozicijama.


A round table on the occasion of the presentation of the Manual “Gender Equality in Police Structures in Bosnia and Herzegovina – Training Program” was held on Friday, July 9, 2021, on Jahorina. The Manual was created within the project “The Police and Respect for Human Rights in BiH”, funded by the European Union through the European Instrument for Democracy and Human Rights, and implemented by the Centre for Security Studies from Sarajevo, “Police Women’s Network” Association from Sarajevo and the Geneva Center for Security Sector Governance (DCAF).

The round table brought together representatives of senior management of police agencies from all levels, where they had the opportunity to learn more about the contents of the Manual. The Manual, ie the training program is the product of two trainings held for male/female police officers within the mentioned project, where 52 male/female trainers were trained in the field of gender issues in police structures. Also, the previous experiences of the “Police Women’s Network” Association” in the development of the training program in the organization of similar trainings were used.

Therefore, the trained male/female trainers and the Manual represent the building of internal capacities of police agencies in Bosnia and Herzegovina for the organization of trainings in the field of gender issues, and subsequently such trainings do not depend predominantly only on civil society organizations and international and domestic donors.

Also, during the round table, participants had the opportunity to get acquainted with the preliminary findings of the research within the project on the condition and position of women in police agencies in Bosnia and Herzegovina. The general underrepresentation of women in police agencies was pointed out, especially in the rank of a police officer, as well as the fact that the majority of women police officers are insignificantly represented in leading police positions.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download