Predstavljeni rezultati izvještaja “Procjena integriteta policije u Bosni i Hercegovini”/Presentation of the report results “Assessment of police integrity in Bosnia and Herzegovina”

(for English, please see below)

U utorak, 05. decembra 2017. godine održana je prezentacija rezultata izvještaja na temu „Procjena integriteta policije u Bosni i Hercegovini” za 2017. godinu, u hotelu Bosnia u Sarajevu. Prezentacija je organizovana u okviru projekta “Puls integriteta i povjerenja u policiju na Zapadnom Balkanu” koji finansijski podržava Evropska unija. Predmetnom događaju prisustvovali su predstavnici državnih i kantonalnih policijskih institucija, predstavnici međunarodnih organizacija te predstavnici medija.

Učesnicima su predstavljeni nalazi o policiji u BiH u oblasti transparentnosti, upravljanja ljudskim resursima i finansijama, vanjskog nadzora te unutrašnje kontrole i krivične odgovornosti policijskih službenika. Generalno, u izvještaju za 2017. godinu je ocijenjeno da pravni okvir i praksa ne obezbjeđuju osiguravanje integriteta policije u BiH. Rezultati izvještaja također pokazuju da vanjski mehanizmi nadzora policije u BiH nisu u dobroj mjeri funkcionalni zbog nepostojanja zakona o parlamentarnom nadzoru te je u narednom periodu neophodno njegovo usvajanje u cilju preciznijeg regulisanja ove oblasti. Kao ključne slabosti u ovoj godini istraživanja identifikovani su i nedovoljna nezavisnost i slaba kadrovska popunjenost unutrašnje kontrole policije, nedovoljni ljudski resursi u oblasti javnih nabavki te loša saradnja policije i tužilaštava u borbi protiv korupcije u policiji.

Prezentacije nalaza izvještaja na temu integriteta policije organizovane su i u Beogradu, Skoplju, Podgorici, Tirani i Prištini.


On Tuesday, 5th December of 2017, presentation of the  report results for 2017 was held in hotel Bosnia in Sarajevo. The presentation was organized within the “Western Balkans Pulse for Police Integrity and Trust, which is financially supported by the European Union. The event was attended by representatives of the state and cantonal MoI, representatives of international organizations and media representatives.

During the presentation, the research findings on the police in BiH in the field of transparency, human resources and finance management, external and internal control were presented to the participants. The report for 2017 indicate that the legal framework and practice does not ensure the integrity of the police in BiH. The report’s findings also show that external mechanisms of police oversight in BiH are not sufficiently functional due to the lack of parliamentary oversight legislation, and that is necessary to adopt it in order to regulate this area more precisely. Insufficient independence and poor staffing of internal police control, inadequate human resources in the field of public procurement, and poor cooperation between police and prosecutors in the fight against corruption in the police have been identified as key weaknesses in this year’s report.

Presentations of the research findings on the  police integrity were also organised by the POINTPULSE Network in Belgrade, Skopje, Podgorica, Tirana and Pristine.

This slideshow requires JavaScript.