Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, zajedno sa predstavncima šest organizacija civilnog društva iz Beograda, Podgorice, Prištine, Skoplja, Tirane i Zagreba predstaviće nalaze trogodišnjeg istraživanja o uspjesima i propustima demokratske kontrole nad sektorom sigurnosti. Prezentacija će biti držana u Beogradu 27. marta 2012. godine u zgradi Skupštine Srbije.

Almanah o nadzoru sektora sigurnosti na Zapadnom Balkanu je rezultat višegodišnjeg istraživanja koje je vršeno po jedinstvenoj metodologiji koju je razvio Beogradski centar za bezbjednosnu politiku (BCBP). Na sistematičan način zabilježeni su glavni tokovi i utvrđeni i ocijenjeni ključni dometi i prepreke u reformi sektora sigurnosti Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova. Na skupu će biti predstavljene i ocjene koje su istraživači dali pojedinačnim sistemima za dostupnost podataka, javnih finansija i nabavki, te parlamentarnu kontrolu sektora sigurnoti.

Projekat je sprovođen u saradnji sa Ženevskim centrom za kontrolu oružanih snaga – DCAF, a uz podrsku Kraljevine Norveške.