Regionalna konferencija: Vojna transformacija u regiji

Dr. Armin Kržalić, projekt direktor CSS, u okviru regionalne konferencije govorio  je o temi: Regionalna vojna saradnja kao mehanizam unapređenja stabilnosti zemalja Zapadnog Balkana.

Konferencija je održana u Prištini 7. juna 2013. Godine. Organizatori konfernije bio je Forum za sigurnost Kosova.