(For English, please see below)

Članovi tima za implementaciju projekta „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranogu upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SAFE“, koji finansira Evropska unija, posjetili su 06.06.2017. godine Kantonalnu upravu civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u Bihaću te obavili sastanak s njenim direktorom, gospodinom Seadom Aljićem.

Tom prilikom je gospodin Aljić upoznat s projektom „SAFE“ i budućim koracima u njegovoj implementaciji. Gospodin Aljić je izrazio zadovoljstvo što je ovim projektom obuhvaćen Sanski Most, jedna od osam opština u Unskosanskom kantonu, te je predstavio korisne informacije o trenutnim i budućim aktivnostima uprave u pogledu sistema zaštite i spašavanja, koje će pomoći u implementaciji projekta „SAFE“.


Members of the team for the implementation of the project “Assistance to affected municipalities in improving the early flood warning system and supporting the flood recovery – SAFE”, funded by the European Union, visited on 6th June 2017 the Cantonal department for civil protection of Una-Sana Canton and held a meeting with its Director, Mr. Sead Aljić.

On this occasion, Mr. Aljić was informed about the project “SAFE” and future steps in its implementation. Mr. Aljić expressed satisfaction that the project covered Sanski Most, one of the eight municipalities in the Una-Sana Canton, and presented useful information about current and future activities of the department with regard to the system of protection and rescue, which will assist in the implementation of the project “SAFE”.