Sarajevo, 02.06.2016. godine

 

Strateške mjere u oblasti prevencije terorizma usmjerene su ka sprečavanju ranjivih osoba i grupa da odaberu nasilni ekstremizam i terorizam kao sredstvo za postizanje svojih ciljeva. U tom kontekstu, poseban fokus treba dati na mjere sa kojima se sprečavaju procesi indoktrinacije terorističkim ideologijama, posebno onih oblika koji sadržavaju jasne elemente poticanja, javnog veličanja i regrutovanja za terorizam.

Zbog toga, Centar za sigurnosne studije pozdravlja i poziva na hitnu primjenu postignutog dogovora (maj 2016.) zvaničnika EU i nadležnih kompanija, poput Facebook-a, Twitter-a, Microsoft-a i YouTube-a, o brzom uklanjanju svih sadržaja koji upućuju na mržnju i nasilje.

Taj dogovor postignut je u okviru procesa uspostave novog kodeksa ponašanja i pristojnosti na društvenim mrežama i internetu uopće. Shodno dogovoru, administracije društvenih mreža i interneta su dužne da prate sadržaje na njihovim kanalima i uklanjaju ili zabranjuju pristup sadržajima koji potiču na mržnju ili nasilje. Kompanije će analizirati sve pritužbe korisnika i u roku od najviše 24 sata donijeti odluku o sadržajima na koje se korisnici budu žalili.

Cilj novog kodeksa ponašanja na internet platformama je da se spriječe vrijeđanja i širenje mržnje među različitim vjerskim, rasnim, etničkim i nacionalnim grupama.

Za ostvarivanje navedenog cilja smatramo da je potrebno uspostaviti sinergiju u okviru lokalnih pružatelja internet usluga na relaciji javni i privatni sektor i dodatno ojačati proces koji će spriječiti zloupotrebu interneta. Prema informacijama Regulatorne agencije za komunikacije BiH, pristup internetu u našoj zemlji je u stalnom porastu. Prošle godine bilo je 636.726 pretplatnika i 2.782.107 korisnika interneta, odnosno stopa njegove korištenosti iznosi 72,41 posto.

CODE OF CONDUCT ON COUNTERING ILLEGAL HATE SPEECH ONLINE