Sarajevo, 9. 2. 2024

U periodu od 31. januara do 8. februara, Centar za sigurnosne studije sproveo je ispitivanje stavova građana i građanki o uvođenju obaveznog vojnog roka u Bosni i Hercegovini. Posredstvom online anketnog upitnika, ispitivanje je obuhvatilo uzorak od 361 ispitanika. U pogledu demografske strukture, 84% ispitanika su muškarci, a ispitivanje je gotovo podjednako obuhvatilo ispitanike starosne dobi od 18 do 35 godina te 36 i više godina.

Nalazi istraživanja pokazuju da je 90% ispitanika za uvođenje obaveznog vojnog roka u BiH. Kao najučestaliji afirmativni razlog, navodi se da je vojni rok odličan alat za sticanje discipline i radnih navika (45%). Potom slijede stavovi da bi bilo dobro da svaka mlada osoba bude spremna na sve, ako se država suoči s bilo kakvim sukobom (26%) te da vojska nije tu samo da ratuje, već i da pomaže civilnim strukturama u slučaju vanrednih situacija (23%). Ostali stavovi uglavnom korespondiraju prethodno navedenim te se, između ostalog, navodi da bi vojni rok mogao ojačati nacionalni identitet i socijalnu integraciju osoba iz različitih slojeva društva.

Oni ispitanici (njih oko 10%), koji su protiv uvođenja obaveznog vojnog roka, smatraju da bi  služenje trebalo biti slobodan izbor (27%) te da mladima treba adekvatno obrazovanje, radna mjesta i stimulativna plata, a ne oružje (24%). Petina njih smatra da iskustva iz prethodnog rata pružaju uvid kako država tretira demobilisane borce i ratne vojne invalide. Ujedno, bilo je ispitanika koji su problematizirali pitanja finansiranja obaveznog vojnog roka.

Istraživanje pruža vrijedan inicijalni trend razmišljanja naših građana i građanki o pitanju koje se trenutno nalazi u fokusu interesovanja mnogih evropskih i regionalnih zemalja. Podatak da je 90% ispitanika za uvođenje obaveznog vojnog roka trebao bi potaknuti ozbiljniju raspravu unutar profesionalne zajednice i nadležnih institucija o iskazanim stavovima javnog mnijenja. Pri tome, svakako ne treba zanemariti ni činjenicu da, skoro 20 godina od donošenja Zakona o odbrani BiH, nije ispunjena zakonska obaveza o formiranju i uspostavi rezervnog sastava Oružanih snaga BiH koji bi trebao biti veličine oko 5 hiljada pripadnika.

sc. Denis Hadžović, predsjednik Centra za sigurnosne studije