Sarajevo, 14. 5. 2024.

Gospođa Borjana Krišto, 7. decembra 2016. godine, tada kao druga zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog  doma Parlamentarne skupštine BiH, podnijela je Ustavnom  sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi člana 78. stavova 3, 4 i 5 Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH. U obrazloženju svog zahtjeva, pozvala se na neusklađenost navedenih članova s pojedinim odredbama Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP).

Zanimljivo je da, u svojstvu predsjedavajuće Vijeća ministra BiH (VM BiH) i osobe koja predsjedava Izvršno-obavještajnim odborom, savjetodavnim tijelom predsjedavajućeg VM BiH, niti jednom izjavom ili mjerom nije iskazala interes za izmjene Zakona o OSA BiH, koje je toliko gorljivo zastupala u vrijeme svog poslaničkog mandata. Bitno je navesti da je u svojstvu predsjedavajuće VM BiH, u skladu sa Zakonom o OSA BiH, između ostalog nadležna da vrši nadzor nad radom OSA BiH i osigurava zakonitost nad njenim radom.

Podsjećanja radi, postupajući po predmetnoj apelaciji, suci u plenarnom sazivu Ustavnog suda BiH su na sjednici, održanoj 1. juna 2017. godine, donijeli Odluku o dopustivosti i meritumu kojom  se usvaja zahtjev vezan za čl. 78 stav 3, 4, i 5 Zakona o OSA-i BiH. Istom Odlukom, nalaže se Parlamentarnoj skupštini BiH da, u skladu s članom 61. stav 4 Pravila Ustavnog suda BiH,  najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana dostavljanja odluke uskladi pomenute članove Zakona o OSA-i BiH s Ustavom BiH i EKLJP te obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

Ne ulazeći u razloge radi kojih državni parlament, ni nakon skoro 7 godina, nije ispunio svoju obavezu po predmetnoj odluci Ustavnog suda BiH, intrigantno je da predsjedavajuća Krišto, kao pravnica, nije sa svoje funkcije pokrenula mjere za izmjene Zakona o OSA-i BiH. Ustavni sud BiH, na sreću, nije stavio van snage pomenute odredbe Zakona, iako je to nagovijestio svojom odlukom. Isto bi posljedično moglo uzrokovati podrivanje sigurnosti i zaštite ustavnog poretka, proglašavanjem neustavnim svih aktivnosti OSA-e BiH koje se odnose na prikupljanje tajnih podataka u trajanju dužem od 60 dana, ali i odobravanje mjera tajnog prikupljanja podataka generalnom direktoru OSA-e BiH od predsjedavajućeg VM BiH, ukoliko bi odgađanje moglo uzrokovati nepopravljivu štetu po sigurnost BiH.

Imajući u vidu gore navedeno, nadamo se da će sve zainteresovane strane u izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti hitno pristupiti pokretanju postupaka i procedura iz svoje nadležnosti kako bi se izbjeglo daljnje ugrožavanje vladavine prava u BiH, a građanima osigurao ambijent i zaštitu njihovih interesa u skladu s ustavnim poretkom i međunarodnim standardima.