vijesti.ba: “Skup o sudskom odobravanju i nadzoru intruzivnih metoda prikupljanja podataka”

Centar za sigurnosne studije (CSS) u suradnji sa Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) okupio je danas u Sarajevu međunarodne i domaće stručnjake koji su analizirali evropske i bh. standarde u vezi s korištenjem intruzivnih metoda prikupljanja podataka (posebne istražne radnje i tajno prikupljanje podataka).    
 

Direktor CSS-a Denis Hadžović pojasnio je da sud ima važnu ulogu u odobravanju svih radnji koje poduzimaju policijske strukture, a vezane su za tajno prikupljanje podataka koje provodi OSA. S druge strane su, kaže, policijske agencije koje provode posebne istražne radnje (praćenje na javnim i zatvorenim mjestima, presretanje komunikacija, sve vrste nadzora).    
 
– Za sve te radnje potrebno je odobrenje suda. Bitno je da sudije kao neovisni i apolitični ljudi, prilikom davanja odobrenja, uključe najbolju evropsku praksu da ne bi presude padale na višim instancama – kazao je Feni Hadžović.
 
Stoga su, kaže, na današnjem skupu stručnjaci iz Slovenije i Austrije svoja iskustva iz prakse na nacionalnom i evropskom nivou podijelili sa ovdašnjim sudijama, da bi što spremniji usvojili praksu koja je u primjeni u državama EU.
 
Po njegovim riječima, BiH ima kvalitetan zakon koji će (odlukom Ustavnog suda) pretrpjeti određene izmjene te se sudije moraju dodatno educirati. To je, kako je kazao, vrlo senzibilna materija koja traži konstantan napredak, a i države širom svijeta permanentno rade na izmjenama za što efikasnije djelovanje. 
 
Intruzivne metode prikupljanja podataka bitan su instrument države u borbi protiv najtežnih oblika kriminaliteta i zaštite državne sigurnosti. Međutim, iako su često neophodne za pribavljanje saznanja i dokaza važnih za krivični postupak, njihova primjena može rezultirati i narušavanjem vladavine prava i ugrožavanjem ljudskih prava koja su temelj demokratskog društva. Intruzivne metode prikupljanja podataka koriste se širom Evrope u borbi protiv ozbiljnog kriminala, terorizma i sprječavanja ugroženosti sigurnosti države. 
 
Okrugli sto je zvaničnog naziva “Sudsko odobravanje i nadzor intruzivnih metoda prikupljanja podataka u BiH”, a prisustvovali su stručnjaci raznih profila neposredno nadležni za primjenu, odobravanje i nadzor nad provođenjem intruzivnih istražnih radnji. 
 
(Vijesti.ba / FENA)