VERICA GOLIJANIN,

Viša inspektorica Federalna uprava policije

Predstavljamo prvi intervju kampanje Žene u Policiji. Kampanja se realizira u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ koji finansira Evropska unija. Naša sagovornica bila je policijska službenica Verica Golijanin, viša inspektorica iz Federalne uprave policije.

Zašto ste se odlučili za policijski posao i koliko dugo već radite u policiji, na kojim poslovima i zadacima?

Moje zanimanje za policijski posao je počelo na neki neobičan način.Iskreno nisam u nekom ranijem periodu razmišljala o tome.Međutim, pošto sam jedno izvjesno vrijeme boravila u inostranstvu i vratila se u zemlju, koja je u tom trenutku bila u jednom postkonfliktnom periodu, a ja sam jedna od prvih generacija koje su školovane na Policijskoj akademiji, kroz neke sam reklame koje su tada davali vezano za prijavu na radna mjesta policije počela razmišljati o tome. Negdje duboko u sebi maštamo o nekom lijepom, sigurnom okruženju bez kriminala, bez velikih problema, tako da sam mislila da možda u jednom momentu mogu i ja dati svoj doprinos.

U policiji radim 20 godina i radila sam na raznim mjestima. Ovo mi je osma pozicija i trenutno sam u činu više inspektorice. Prošla sam od uniforme u činu policajke pa mlađe inspektorice, inspektorice, u operativnom dijelu sam radila izvjesno vrijeme, tako da imam iza sebe neku plodnu karijeru u svim segmentima policijskog posla.

U kojoj mjeri se policijski posao odražava na privatni život?

Kad se odlučite da radite u policiji, morate da imate na umu da je negdje, u jednom trenutku, taj vaš posao na prvom mjestu. Kad kažem na prvom mjestu, specijalno kada radite u operativnom dijelu policije, vrlo često se desi da ne spavate kući. Idete rano ujutro na pretrese, radite po čitav dan ili idete u neki drugi grad da radite određene predmete. Tako da, ukoliko nemate razumijevanje porodice i njihovu podršku, može da bude jako teško.

Koji je Vaš recept za balans između privatnog i profesionalnog života?

Neki balans između porodičnog života i policijskog posla je u tome da imate razumijevanje ljudi koji su vam bliski i koje volite. To je, prije svega, porodica pa onda vaša rodbina i vaši prijatelji. Međutim, uvijek za nijansu, policijski posao je u prednosti. Nikad ne znate koliko ćete ostati na terenu, koliko ćete raditi i uvijek je u blagoj prednsti taj policijski posao, ukoliko želite doista da ga obavljate na profesionalan način.

S današnje tačke gledišta i stečenog iskustva, da li biste ponovo odabrali da budete policijska službenica?

Da, bih. Kroz moju karijeru sam doživjela dosta lijepih trenutaka, mada bilo je tu i nekih manje lijepih trenutaka, ali mislim da sam se ostvarila kroz policijski posao.Kroz razne poslove koje sam obavljala, mislim da sam stekla iskustvo da mogu adekvatno i profesionalno da radim ovaj posao.

 Koje prednosti donose žene policijskom poslu?

Naše kolegice, zajedno sa mnom, relativno su mlade u policiji. U odnosu na naše kolege i kroz iskustva koja sam ja imala, žene su se, uz dužno poštovanje kolegama i uvijek naglašavam da smo mi tim i da jedino možemo uspjeti zajedno, doista pokazale dobre u pojedinim vrstama poslova. Da se razumijemo, one sve rade, ali možda negdje da se više izdvajaju od kolega kada se radi sa osjetljivim populacijama, kao što su djeca, žene, žrtve nasilja u porodici, žrtve silovanja i sl. Naravno, opet naglašavam, mi smo uvijek uz svoje kolege u svim vrstama posla i zajedničkom energijom, sinergijom i timskim radom možemo jedino doći do dobrih rezultata.

Da li ste se tokom svoje profesionalne karijere susretali sa predrasudama prema ženama u policiji i na koji način ste se borili protiv njih?

Predrasude su nekako dio našeg društva. Posebno kada se radi o policiji u našem društvu, smatra se da je to nekako muški posao. Međutim, tim nekim našim razvojem, ulaskom žena u policiju, pokazalo se da to nije tako. Vjerujte, kada uporedim moj dolazak u policiju, počevši od okoline kada vas vidi u uniformi pa vas neko gleda sa simpatijama, nekome je malo čudno i neobično, ali ta slika se u mnogome izmijenila i mislim da je pozicija žene puno bolja u ovom trenutku.

Što se tiče same institucije, sreća je što mi doista imamo podršku našeg menadžmenta na čelu sa zamjenikom direkotra Ensadom Kormanom, koji nam doista pruža punu podršku. Tako da su ti elementi jako bitni, jer govorim o kolegama koje rade sa nama, o menadžmentu, o sredini koja već prihvata činjenicu da ima popriličan broj žena u policiji.Ta slika se poprilično izmijenila.

Iskreno, lično nisam imala nekih direktnih, nazovimo ih, napada. Više je to kroz razgovor, kada vi sjedite u nekoj opuštenoj atmosferi pa sa kolegama počnete pričati o različitim stvarima, onda neko kaže da žene nisu za specijalnu jedinicu. Međutim, neke od naših kolegica su pokazale da su doista sposobne i za te vrste poslova koje iziskuju više snage, više spretnosti, više nekih drugih vještina koje su možda približnije muškarcima. Mi, trenutno, u specijalnoj policijskoj jedinici imamo dvije kolegice koje su zaista ravnopravne sa svojim kolegama u svim segmentima posla.

Na koji način povećati broj žena u policijskim strukturama u BiH?

Moram vam reći da je broj žena u policijskim strukturama u BiH sada popriličan, ako ga uporedimo s brojem kada sam započela karijeru, prije nekih dvadeset godina. Mislim da treba da se desi akcija na svim nivoima. Moram napomenuti da smo mi radili promociju policijskog posla kroz projekte koje smo radili u Udruženju „Mreža policijskih službenica“, na način da su naše kolegice i kolege odlazili u srednje škole, odnosno u razrede koji su pred kraj školovanja i gdje već treba da se učenici odluče za neki poziv kojim će se baviti. Mislim da je interakcija jako bitna, u smislu da neko, ko je zainteresovan za policijski posao, može direktno pitatisamog policajca ili policajku kakva je to vrsta posla, koji su izazovi i sl.

Također, mislim da se trebaju iskoristiti društvene mreže na kojima možete dobiti jako puno informacija, ukoliko ste zainteresovani za ovaj posao. Mislim da već sada ima dovoljno promotivnih spotova, materijala, članaka i sl. Naše Udruženje „Mreža policijskih službenica“ ima mogućnost da mu se obrati i pita. Smatram da je dosta i do same osobe koja je zainteresovana za policijski posao, na koji način želi da dođe do informacije.

Koji su Vam bili najveći izazovi/poteškoće u profesionalnom usponu, prilikom napredovanja i dolaska do tenutne pozicije?

Svaki rad, u svakom ponaosob odjeljenju koji se bavi određenom vrstom problematike, ima neke svoje loše i dobre strane. Tako da to osjetite nekad kroz tu vrstu kriminalnih djela koja su se desila i čovjek dođe u situaciju doista da se osjeća tužno ili da ga pogode nečije životne priče. Mislim da je presudno da li ste spremni za neke stvari, odnosno morate biti spremni za masu stvari koje se dešavaju i da vidite ljudsku patnju i probleme koji na vas utiču kao na čovjeka.

Koja je Vaša poruka za žene koje razmišljaju o karijeri u policijskim strukturama?

Živite svoj san! Budite  ono što volite da budete, edukujte se, radite na sebi, odnosite se prema poslu profesionalno i trudite se da to uradite na maksimalno dobar način i rezultati neće izostati. Vi možete sve!