24sata.info: “Hadžović : Treba li BiH slijediti Srbiju u povećanju vojnog budžeta?”

Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović u saopćenju za javnost navodi da projekcija budžeta Republike Srbije za 2019. godinu ukazuje da će troškovi odbrane biti povećani za skoro 20 posto, odnosno da će vojni budžet iznositi 796 miliona eura.

 

Njime su, kako dodaje, predviđena kapitalna ulaganja za kupovinu naoružanja i oprema, čime se rashodi na budžetskoj stavci kupovina mašina i opreme povećavaju za 150 posto u odnosu na prethodnu godinu, a predviđen je i umjereni rast plata vojnih uposlenika.

– Ministarstvo odbrane BiH vjerovatno će i naredne godine morati da se zadovolji s budžetskim izdvajanjima za ovaj resor u visini od 290 miliona KM jer su mali izgledi da se u periodu do usvajanja državnog budžeta otpočne s aktivacijom MAP-a, odnosno realizacijom ‘Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH u periodu 2017.-2027. godine’ – ističe Hadžović.  

Dodaje da se u pojedinim političkim krugovima u BiH konstantno ističe vojna neutralnost susjedne Srbije i potreba da se u tom pogledu slijede istovjetni politički stavovi i opredjeljenja prilikom definisanja interesa BiH.

 – Postavlja se opravdano pitanje odgovornim političkim strukturama, zašto se po istom principu ne prate i stavovi srbijanskih vlasti da izdvoji pet puta veći iznos sredstava za svoje vojne snage od BiH, već dozvoljava da se Oružanim snagama BiH i Ministarstvu odbrane BiH konstantno ugrožavaju i materijalni i ljudski resursi, odnosno postepeno podriva odbrambena moć BiH?  U trenutku kada su zvaničnici NATO-a još jednom pružili ruku BiH i omogućili njen nastavak puta ka integraciji u ovaj vojno politički savez kolektivne odbrane, neophodno je iskoristiti momentum i argumentovanim političkim dijalogom postići koncenzus u najboljem interesu građana BiH – naveo je Hadžović u saopćenju.

(24sata.info, 11.12.2018.god.)