Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović napominje da u ovom trenutku još pet država članica traba ratificirati Protokol o prijemu Sjeverne Makedonije u članstvo, od kojih je najneizvjesnija situacija sa Španijom usljed trenutnih političkih previranja u toj državi…

(BHDani, 01.12.2019.god.)