BHR1: Aktualno 31.05.2018.

Američka administracija voljna je odlučnije se angažovati na Balkanu i BiH. Da li se Evropska unija ovdje istrošila sa novim idejama? Je li Bosna i Hercegovina i dalje poligon za nadmetanje velikih sila? Gosti emisije Aktuelno su državni parlamentarci Sifet Podžić i Sadik Ahmetović, direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović i izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović.

Emisiju poslušajte na: http://www.bhrt.ba/bhr1-emisije/aktuelno-bhr1/aktuelno-31-05-2018/