Sedmica BIHOS-a: Misli, povezuj, djeluj!

(For English, please see below) Objavljeno: 20. februara 2024. Proteklu sedmicu obilježio je naš projekat „BIHOS – Bosna i Hercegovina gradi inkluzivni nadzor nad sigurnošću“. 12. i 13. februar bili su rezervi...