The Western Balkans Organized Crime Radar (WB-OCR)

(For English, please see below) Centar za sigurnosne studije jedan je od učesnika u inicijativi “The Western Balkans Organized Crime Radar (WB-OCR)”. Radi se o inicijativi Balkanske platforme za sigurnost - mr...

Projekat “DRIVE”

(For English, please see below) Centar za sigurnosne studije učestvuje u projektu „DRIVE-Disengaging and Rehabilitating Islamist Violent Extremists“ koji je započeo u novembru 2021. godine. Projekat podržava E...