POZITIVNI ISKORACI MUP-a ZDK

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE POZITIVNI ISKORACI MUP-a ZDK   IB: CSS/A-47-02/16 Sarajevo, 03.02.2016. godine   Poštovani, Centar za sigurnosne studije zdušno pozdravlja odluku nadležnih org...

Procjena integriteta policije u Bosni i Hercegovini

 For English, please see below Pitanje integriteta policije u BiH je vrlo teško razmatrati usljed složenosti policijskog sistema. Sektor policije u BiH se sastoji od 16 policijskih agencija na svim nivoima vla...

Počela implementacija projekta “ACroSS”

 For English, please see below Centar za sigurnosne studije je započeo implementaciju trogodišnjeg projekta „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS“ koji finan...