Posjeta mirovnoj misiji UN-a na Kipru (UNFICYP)

U sklopu višegodišnjeg projekta “Izgradnja civilnih kapaciteta u Zapadnom Balkanu za operacije mirovne podrške” koji Centar za sigurnosne studije provodi u saradnji sa Norveškim institutom za međunarodne odnose...