The Western Balkans Organized Crime Radar (WB-OCR)

(For English, please see below) Centar za sigurnosne studije jedan je od učesnika u inicijativi “The Western Balkans Organized Crime Radar (WB-OCR)”. Radi se o inicijativi Balkanske platforme za sigurnost - mr...

Projekat “DRIVE”

(For English, please see below) Centar za sigurnosne studije učestvuje u projektu „DRIVE-Disengaging and Rehabilitating Islamist Violent Extremists“ koji je započeo u novembru 2021. godine. Projekat podržava E...

Novi projekat za jače istraživačke kapacitete

(for English, please see below) Projekat Centra za sigurnosne studije „Povećavanje istraživačkih kapaciteta organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana u oblasti organiziranog kriminala“ jedan je od 2...