BIHOS: Održan drugi trening za državni nivo

(For English language, please see below) Objavljeno: 22. januara 2024. godine U periodu od 16. do 18. januara, Centar za sigurnone studije (CSS), zajedno sa Centrom za evropske sigurnosne studije (CESS), u okv...

BIHOS: Održan prvi trening za državni nivo

(For English, please see below) Objavljeno: 4. oktobra 2023. godine U okviru projekta BIHOS, u periodu od 27. do 29. septembra, u Sarajevu je održan prvi trening za predstavnike aktera nadzora sigurnosnog sekt...