Održan okrugli stol “Gender i policija u BiH”

Poboljšanje ljudskih prava i položaja žena u policiji uz podršku EU (For English language, please see below) U okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, kojeg finansira Evropska unija, 1...