Predstavljanje projekta ciljnim grupama

(For English, please see below) Okončanje stanja prirodne nesreće, uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, iskoristili smo za predstavljanje projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, koji finansir...

Novi projekat za jače istraživačke kapacitete

(for English, please see below) Projekat Centra za sigurnosne studije „Povećavanje istraživačkih kapaciteta organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana u oblasti organiziranog kriminala“ jedan je od 2...