Samo jedna trećina ispitanika ankete koju je proveo Centar za sigurnosne studije BiH o temi korupcije u sektoru sigurnosti kazali su da bi prijavili korupciju ukoliko bi imali saznanja, rečeno je danas na predstavljanju rezultata projekta pod nazivom „Mapiranje rizika korupcije u sigurnosnom sektoru“ koji je finansiran sredstvima Evropske unije.  

Strah od odmazde

– Uradili smo istraživanje javnog mnijenja kroz anketu, gdje smo anketirali 1.500 građana BiH. Zabrinjavajuće je da tri četvrtine ispitanika smatraju da institucije sigurnosti ne čine dovoljno u borbi protiv korupcije. Najneefikasniji sektor je pravosuđe i carine, odnosno Granična policija i policijske snage u BiH. Građani su prepoznali da najveću štetu sektoru sigurnosti nanosi ona korupcija koja se odvija na najvišem nivou vlasti i to pet puta veću štetu od sitne korupcije. Jako je pozitivna činjenica da se skoro 80 posto ispitanika izjasnilo da ne bi učestvovali u korupciji i ako bi za to imali priliku. Ali je zabrinjavajući podatak da se samo jedna trećina ispitanika izjasnila da bi prijavila korupciju ukoliko bi za nju znali, a oni građani koji su se izjasnili da ne bi prijavili korupciju opravdali su to ne povjerenjem u vlast i strahom od odmazde, kazala je koordinatorica projekta Alma Kovačević.

Generalni sekreta Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović rekao je da je  cilj projekta bio da se osnaži i civilno društvo, kako bi se ono aktivno uključilo u borbu protiv korupcije. 

– Također cilj nam je bio pružiti argumente, činjenice o tome gdje to i šta nedostaje u sektoru sigurnosti vezano za borbu protiv korupcije. Projekat je već dao određene doprinose u praksi, konkretno poboljšali smo primjenu mjera Akcionog plana za borbu protiv korupcije, također obučili smo oko 200 predstavnika sektora sigurnosti. Posebno bi naglasio i da smo implementirali projekat online prijave korupcije u okviru MUP KS. 

Malo slučajeva 

U okviru Projekta prikupljeni su i određeni statistički podaci koji ipak nisu najbolje mjerilo borbe protiv korupcije. 

– Što se tiče samih statističkih pokazatelja oni nisu najadekvatnije mjerilo za procjenu borbe protiv korupcije, ali da bi prikazali stanje u ovom sektoru odlučili smo da to uradimo preko statistika. U cijeloj BiH u 2013. godini smo imali 265 podignutih optužnica, dok je taj trend u 2014. godini u malom porastu i iznosi 306 optužnica protiv 436 lica, pojasnila je Kovačević.
 

Prijavi korupciju online

Svaki slučaj korupcije možete prijaviti putem dežurnog broja 122, ali odnedavno i putem interneta na službenoj stranici MUP-a KS na adresi http://mup.ks.gov.ba/prijavakorupcije.

Autor: E. HALIMIĆ – avaz.ba