Čestitka povodom Međunarodnog dana žena

Centar za sigurnosne studije (CSS) želi svim ženama sretan 8. mart, uz nadu da će se u narednom periodu poboljšati klima za jednako ostvarivanje svih prava i unapređenje položaja žena u našem društvu.

Ujedno, koristimo priliku da podsjetimo na rezultate istraživanja u okviru projekta „Osnaživanje žena za jaču integraciju u sektor sigurnosti Bosne i Hercegovine kroz javnu promociju uspješnih liderki – WISE“, prema kojima žene nisu dovoljno zastupljene i adekvatno pozicionirane u sigurnosnom sektoru.

Generalno gledajući, u sigurnosnom sektoru BiH žene čine 19,44% od ukupnog broja zaposlenih. Najviše su zastupljene u pravosuđu BiH (64,55%), dok ih je najmanje u odbrambenom sektoru (7,83%).

Detaljnije rezultate istraživanja možete pronaći na: css.ba/wise

S poštovanjem,
dr.sc. Denis Hadžović
generalni sekretar